http://www.poonpissamai.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 

 

 

 

รวมรูปก่อน-หลัง ทำตาสองชั้น 6 ราย

รวมรูปก่อน-หลัง ทำตาสองชั้น 6 ราย

รีวิวผลงานการทำตาสองชั้นฉบับที่ 4 นี้ เป็นการรวบรวมภาพเปรียบเทียบก่อนและหลัง ของการผ่าตัดหนังตาบนเพื่อทำตาสองชั้นของคนไข้จำนวน 6 ราย ซึ่งบางรายจะมีภาพของการหลังทำ 1 อาทิตย์ และ 1 ปี มาให้ดูเพื่อสามารถให้เห็นพัฒนาการของแผลที่ยุบลงและความสวยงามที่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

ตัวอย่างที่ 3

ตัวอย่างที่ 4