http://www.poonpissamai.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 

 

 

 

Posts Tagged " เจาะไขมันใต้ตา "

รีวิวผ่าตัดเจาะถูงไขมันใต้ตา #1

มาพบกับรีวิวของ การผ่าตัดเจาะถุงไขมันใต้ตา (Lower Blepharoplasty) กันนะคะ รูปแสดงลักษณะของถุงไขมันใต้ตาของคนไ...

Tags :

ภาพก่อน-หลังผ่าตัดเจาะถุงไขมันใต้ตา

รีวิวนี้เป็นการนำภาพเปรียบเทียบ ก่อน-หลัง ของผลงานการผ่าตัดเจาะถุงไขมันใต้ตา ของคนไข้ชายรายหนึ่งมาให้ชมกันค่ะ ซึ่งตามที่...

Tags :

view

 บทความ

 รีวิวผลงาน

 แนะนำเส้นทาง

view